Julemøte 2019 er avlyst

Chevroletklubbens julemøte som var annonsert å avholdes onsdag 27. november, er avlyst grunnet liten oppslutning.

I innbydelsen, utsendt 14. november, ble de som ville delta, bedt om å melde fra om dette. Når man skal forberede et julemøte, er det jo greit å vite hvor mange som kommer. Vi fikk tilbakemelding fra fire medlemmer, hvorav to meldte at de ikke kunne komme. Til de to som meldte at de ville komme, beklager vi avlysningen, men ber om deres forståelse.

Vi ønsker alle klubbmedlemmer en fin førjulstid.

Hilsen styret


 

Chevroletklubben holder julemøte onsdag, 27. november kl. 19. Sted i år er Norsk Veteranvogn Klubbs lokaler i Frysja-senteret, like ved Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 145. Fra parkeringsplassen ta ned bakken etter bommen. Lokalet er i bygningen til venstre.

Det blir servering av julebrød og julekake, kaffe og mineralvann.

Program er ikke helt fastlagt ennå, men det blir utlodning.

Av hensyn til serveringen bes de som akter å komme å melde fra innen tirsdag, 19. november ved å sende epost til  eller på mobiltlf. 950 66 475.

Vel møtt!

Hilsen Styret