Rettighet for bruk av siden

Disse sidene brukes under forutsetning av at nedenstående aksepteres:

Rettigheter til våre egenproduserte sider:

Denne hjemmesiden er en offisiell publikasjon for Chevrolet Club of Norway. © Copyright 2002-2014, Chevrolet Club of Norway. Alle rettigheter er forbeholdt klubben verden rundt.

Vi tillater ikke kopiering av skriftlig materiale eller bilder fra disse sidene uten skriftlig samtykke fra klubben på forhånd.

Vi har ingen rettigheter ovenfor eksterne websider, så kontakt derfor eieren av den siden før bruk/lenking. Vi tar heller ikke ansvar for innholdet på slike eksterne sider.

OPPHAVSRETTSMESSIG: Chevrolet og Chevrolet emblemene er registererte varemerker tilhørende General Motors Corporation. Chevy og Bowtie, Buick, Cadillac, Daewoo, FIAT, Geo, GMC, Holden, Lotus, Oldsmobile, Pontiac, Opel, Saab, Saturn, Suzuki, Vauxhall er alle verdensomspennende registrerte varemerker tilhørende General Motors Corporation og deres underlagte selskaper og alle andre varemerker vist på disse sidene tilhører deres respektive eiere.

Rights to our own-produced pages:

This web site is an official publication for Chevrolet Club of Norway. © Copyright 2002-2014, Chevrolet Club of Norway. All rights reserved worldwide.

Permission to reproduce, all or part, of any subject/pictures on our web site must be obtained in written form from us prior to any use.

Please obtain permission from the owner of external web sites before copying from/linking to web pages accessible from our web site.

Exclusion from liability: Chevrolet Club of Norway is not responsible for the content found on any external web sites!

LEGAL NOTICE: Chevrolet and the Chevrolet Emblem are registered trademarks of the General Motors Corporation. Chevy and Bowtie, Buick, Cadillac, Daewoo, FIAT, Geo, GMC, Holden, Lotus, Oldsmobile, Pontiac, Opel, Saab, Saturn, Suzuki, Vauxhall are all world-wide registered trademarks of the General Motors Corporation and subsidiaries and all other trademarks listed are the registered trademarks of their respective owners.

Tillatelser til bruk av GM's varemerker/logos:

Her er adressene man må skrive til for å få tillatelse til enhver bruk av GMs varemerker og salg av varer/tjenester som berører deres merker/logoer: Tillatelse må innhentes FØR BRUK, og uten må man regne med å bli erstatningsansvarlig for manglende avtale.

Viktig: Dette gjelder også merkeklubber, for bruk av klubbnavn/regalier hvor GMs egne varemerker/logoer inngår i navnet/på produktet. Godkjennelse er normalt gratis for klubber.

Here are the adresses to get permission to use GM-trade marks/logos:

Equity Management Inc.
Detroit office 101
West Big Beaver Road
Suite 1105 Troy
MI 48084 USA Phone 00-1-248-680-9150
Fax 00-1-248-680-9868

med kopi til / with a copy sent to:

General Motors Corporation
300 Renaissance Center
P.O. Box 300 Detroit
MI 48265-3000 USA

E-post: info[at]gm.com