Hva er fordelene ved å være medlem?

Som medlem får du følgende fordeler:

  • Klubborganet vårt sendes til alle medlemmer med ca 5 nummer i året. Innholdet er avhengig av økonomi, stofftilgang og redaksjonshjelp.
  • Teknisk hjelp og informasjon fra våre tekniske rådgivere for de ulike årsmodeller/typer.
  • Hjelp fra klubbens bibliotek. Vi har mange originale fargekart, shop manuals og kataloger for identifikasjon, etc. Det er over 300 adresser til deleleverandører i inn- og utland, særlig fra USA, i listen allerede.
  • Medlemsmøter: Følg med på terminlisten på forumet og i epostmeldinger underveis i året!
  • LMK-forsikring etter ett års medlemskap. Forsikringene er gode og mye rimeligere enn vanlig bilforsikring.
  • Meget rimelig teltleie når du trenger å låne teltet vårt til ditt hageselskap osv. i nærheten av Oslo.
  • Lenker til organisasjoner, klubber og Chevrolet/GMC entusiaster over hele verden.
  • Rabatt på varer/tjenester fra enkelte leverandører.
  • Delta på flere markeder/treff/løp på Østlandet med andre hyggelige medlemmer hvert år.

Årskontingent betales til konto 9680.36.09206 v/Kasserer (se informasjonsside). Enkeltmedlem/familie betaler kr 350 pr kalenderår. Firma/organisasjon kr 900,- pr kalenderår, inkl. annonse i bladet og på nettet. Organisasjoner/stiftelser betaler i henhold til avtale med klubbens styre, men da uten annonsering.

Betal gjerne over nettbank, men skriv alltid FULLT NAVN/ADRESSE i meldingsfeltet.

Vedtektene finner du i menyen til venstre, les dem gjerne før du eventuelt melder deg inn.