Årsmøte 2017

Chevrolet Club of Norway

Innkalling til årsmøte
onsdag 8. mars 2017 kl. 1800
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, Oslo

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innsendte stemmer
  3. Valg av referent, tellekorps, og to personer til å undertegne protokollen
  4. Styrets årsrapport
  5. Regnskap for 2016
  6. Forslag til budsjett for 2017
  7. Innkomne forslag
  8. Valg av medlemmer til styret
  9. Valg av valgkomite
  10. Til sak 5: Revidert regnskap fremlegges på møtet.

Vedlegg

1. Styrets årsrapport

2. Urevidert regnskap for 2016 med forslag til budsjett for 2017

14.2.2017
Styret