Årsmøte 2017

Chevrolet Club of Norway

Innkalling til årsmøte
onsdag 8. mars 2017 kl. 1800
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, Oslo

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innsendte stemmer
  3. Valg av referent, tellekorps, og to personer til å undertegne protokollen
  4. Styrets årsrapport
  5. Regnskap for 2016
  6. Forslag til budsjett for 2017
  7. Innkomne forslag
  8. Valg av medlemmer til styret
  9. Valg av valgkomite
  10. Til sak 5: Revidert regnskap fremlegges på møtet.

Vedlegg

1. Styrets årsrapport

2. Urevidert regnskap for 2016 med forslag til budsjett for 2017

14.2.2017
Styret

om klubben

Chevyclub of Norway ble stiftet i 2000, og er en landsdekkende merkeklubb for Chevrolet/GMC. Under menyen "Om oss" har vi samlet informasjon om klubben, våre vedtekter, fordelene ved å være medlem og et søknadsskjema for interesserte ikke-medlemmer. CCON har godkjennelse av General Motors Corporation og har skriftlig tillatelse til å bruke deres varemerker/logoer.

Les mer..

for medlemmer

I vår medlemsseksjon har vi i tillegg til nyheter fra klubben samlet mye nyttig informasjon, praktisk råd, nedlasting av diverse lister over våre rådgivere, firmaer og forhandlere etc. til hjelp ved restaurering og vårt eget debattforum. Noen av sidene er tilgjengelige kun for medlemmer, og da må man være registrert bruker av websiden og logge på med passord.

Les mer..

våre biler

Våre medlemmer har unike og helt spesielle biler fra perioden 1911 og fram til idag. Under medlemssidene har vi samlet noen eksemplarer i et eget bildearkiv, og på forsiden har vi også noen fine eksemplarer av de eldste veteranene fra før krigen. Er du medlem og har en bil som ville vært fint å få vist fram på nettsiden vår, ta kontakt med styret i CCON.

Les mer